Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Gisterenochtend, om zeven uur al," antwoordde hij. „ Toen kwamen de twee jongejuffrouwen de boodschap doen, en 't spijt mij erg dat ik de verkeerde poeder gaf!"

„Zoo... zoo... antwoordde mevrouw Beerman langzaam. „En zou je mij kunnen aanwijzen wie het zijn geweest?

„Als ik ze zag zeker," riep de angstige jongen aanstonds uit.

„Wacht dan even," zeide mevrouw Beerman, straks gaan ze naar een ander lokaal en dan komen ze allemaal hier voorby. „Hoe oud denk je dat ze waren?"

„Een jaar of elf," antwoordde hij na zich even bedacht te hebben.

Mevrouw Beerman trok aan een schel en aanstonds hoorde men een getrappel en kwamen de meisjes naar beneden.

Heel spoedig wees hij Jeanne en Mies aan, die niet vermoedden wie haar zag.

Nadat het jongemensch, onder veel verontschuldigingen, was weggegaan, liet mevrouw Beerman Mies en Jeanne roepen. Deze, die niet begrepen wat mevrouw haar te zeggen kon hebben, stonden weldra in de kamer.

Sluiten