Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En jullie hebt het ook in de appelbollen gedaan," hernam mevrouw Beerman bepaald.

„Nu ja, mevrouw," riep Mies uit, „dat hebben wij gedaan, omdat ze zoo'n schrok was!"

„Hoe vreeselijk ondeugend," zeide mevrouw Beerman het hoofd schuddend. „Je weet zeker niet dat het geen sjalappenpoeder was dat je gekocht hebt."

„Neen, mevrouw, 't was sjalappenpoeder!" riep Mies uit, „de jongen in den winkel zei het zelf. *

„Ik heb hem zoo juist hier gehad, en hij zeide dat hij zich vergist had, en je iets anders gegeven had," zeide mevrouw Beerman, „en dat andere is zeer schadelijk; 't is iets waar Nora nu zeker ziek van is!"

De meisjes keken erg bedrukt. Zoo hadden zij het niet bedoeld, zij hadden alleen Nora maar eens een onpleizierigen nacht willen bezorgen, maar haar geen nadeel willen toebrengen.

„Nu, meisjes, je begrijpt wel, dat je in het speeluur niet naar buiten behoeft te gaan," zeide mevrouw Beerman. „Ik zal jullie later wel zeggen welke straf je zult krijgen."

Zij ging uit de kamer en liet de meisjes alleen.

Sluiten