Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» 0 mevrouw, mag ik ze dan terughalen!" en Nora sprong waarlijk uit haar bed en liep naar de deur.

„!Nora, kind, kom hier!" riep mama verschrikt uit, „je zult zoo toch niet naar beneden gaan."

„Maar de brieven!" zeide Nora onrustig.

„ Wacht maar, wacht maar," zeide mevrouw Beerman, de deur openende. „Mies (het meisje was juist op de gang), ga eens naar de meid en vraag om de vijf brieven die ik haar gegeven heb, en kom dan hier met Jet, Kee, Jeanne en Jo!"

Mies zette een heel gek gezicht, maar zij begreep dat die boodschap niets kwaads beduidde en liep als een haas de gang en de trap af eerst naar de meid, die zij zonder complimenten de brieven uit de hand rukte, en daarna naar de kamer waar de vriendinnen waren.

„Victorie! Hoera! Leve ons Beertje!" riep zij, terwijl zij met de brieven in de hoogte door de kamer danste.

„Wat scheelt jou?" vroeg Jeanne, die alles behalve vroolijk was.

„Ik heb de brieven! Zie je wel de brieven van Beertje naar huis!" riep Mies juichend uit.

„Heb je die weggenomen ?" riep Jo ontsteld uit.

„Neen, lieve onschuld, op bevel van ons dier-

Sluiten