Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den drogist moest eigenlijk ook straf hebben!"

Ondanks zich zelf moest mevrouw Beerman glimlachen, en zij deed maar alsof zij Mies niet verstond; want zij wilde nu ernstig blijven.

„Nu, meisjes, blijven moog je dan en de brieven zullen niet weggestuurd worden," vervolgde mevrouw Beerman, „maar jullie moet plechtig beloven nooit weer zulke ondeugende streken uit te halen."

Natuurlijk beloofden allen het en waren niet weinig in haar schik, dat het zoo goed afliep.

Zij sloten nu vrede met Nora, die erg blij was, dat zij nu „echte, goede vrienden" waren, zooals zij zeide; haar mama had er ook schik in en zeide dat als zij weer lekkers stuurde de trommel eens zoo groot zou wezen, en de meisjes dan eerlijk moesten deelen.

„Wat graag, mevrouw!" riep Mies vroolijk uit, „wat zal dat dan een blijdschap wezen als er zoo'n trommel komt, zullen wij met recht in

LUILEKKERLAND ZIJN*!"

Sluiten