Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen," vertelde Elsa opgewonden. „O, t is zoo n aardige jongen en zoo'n aardige aap!"

„En waar is hij nu?" vroeg mevrouw Doornhof.

„Zeker weggegaan," zeide Elsa, terwijl zij naar het raam liep. „'t Is al erg donker op straat; ik kan niets meer zien."

-Hij is zeker aan je moeder gaan vertellen, wat er gebeurd is," zeide mevrouw Doornhof tot Lena; „anders zou zij te erg schrikken, als je zoo thuis kwaamt."

„Wanneer mag ik naar moeder toe?" vroeg Lena verlangend.

„Dat zullen we aan den dokter vragen," zeide mevrouw Doornhof; en daar deze juist binnenkwam, durfde Lena niets meer zeggen.

De dokter onderzocht het meisje, vroeg hoe zij gevallen was en keek heel ernstig.

„Wel, dokter, hoe denkt u er over?" vroeg mevrouw Doornhof.

„Ja, mevrouw, de kleine is erg te land gekomen," antwoordde hij ernstig: „ze mag vooreerst niet vervoerd worden!"

„Welzoo, dat ziet er gek uit," zeide mevrouw Doornhof, „dan moet ze maar bij ons blijven, totdat ze beter is."

Sluiten