Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat weet ik niet," antwoordde Lena. „Maar o, wat is dat een mooie tuin!

„Vindt je niet!" riep Elsa vroolijk uit. „En dat perkje daar ginds is mijn tuintje; daar staan reseda's, die ik allemaal zelf gezaaid heb." „O, hoe aardig," zeide Lena bewonderend. „Je

vindt het zeker erg prettig?"

„O, zoo prettig!" hernam Elsa, in haar handjes klappend, en die reseda's ruiken zoo lekker; ik zal er je straks een paar brengen."

„Wezenlijk, wil je dat doen!" riep Lena uit, wier oogen van genoegen schitterden. „O, ik ruik zoo graag lekkere bloemen-

Op dit oogenblik kwam mevrouw Doornhof de kamer binnen, en Elsa snelde haar te gemoet om gekust te worden. Daarna kwam de vriendelijke

dame naar het bed.

„Heb je van nacht goed geslapen, Lena?" vroeg

zij belangstellend.

„O jawel, mevrouw," antwoordde Lena. „Gisteravond is je moeder nog hier geweest," vervolgde mevrouw Doornhof, „maar je sliept zoo lekker, dat we je maar niet wakker hebben gemaakt; van morgen komt je moeder terug. Je verlangt zeker erg naar haar?"

Sluiten