Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ajs je naar school bent, zal ik het afmaken," beloofde Lena.

„Och, die akelige school!" zuchtte Elsa weer.

„\ind je dat schoolgaan zoo akelig? vroeu Lena.

„Erg akelig," zeide Elsa. „Ik zou graag thuis blijven bij maatje en met mijn poppen spelen. Ik heb er wel acht ! En dan wat in den tuin rondloopen en de bloemen begieten!"

»"Wat moet je dan wel op school doen?" vroeiï Lena. „Ik vind het zoo akelig niet!"

„Ik moet letters en woorden schrijven en spellen, zuchtte Elsa, „en ik speel veel liever.'"

Tegen een uur of zes kreeg Lena weer een bezoek, en nu van niemand anders dan van Paul, die met Cesar op zijn arm aan het mooie huis aanschelde.

„Jongen, wat moet jij hebben ? We geven niet aan de deur!" grauwde Betje hem toe, die hem opendeed.

„Ik wil niets hebben," stotterde Paul verlegen. „Ik wou naar Lena ..."

„Wat! wou je met dat vuile dier door de mooie, marmeren gang?" riep Betje uit, terwijl zij de handen in haar zijde zette.

Sluiten