Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haastig opende hij een der deuren, wierp die achter zich toe en was verdwenen, voordat Tom bij hem kwam.

Op dit oogenblik kwam Elsa vroolijk naar boven, zij had allerlei lekkers voor Cesar, weinig denkende, dat het arme dier slaag had gehad.

„Hé, Tom en Lina, dat tref je!" riep zij uit. „Paul is er met zijn aap en zal hem kunsten laten doen."

„Loop naar de maan!" bromde Tom, en wilde haar voorbijdringen en de trap naar beneden afloopen.

„Wat zie je rood, en hoe vuil is je buis!" ging Elsa verwonderd voort. „Wat scheelt je?"

Niks, laat me door," grauwde Tom, terwijl hij het kleine meisje tegen den muur drong.

„Nare jongen, ga heen," riep Elsa. „Ga jij mee naar binnen, Lina?"

„Neen, n . .een," stotterde Lina.

Elsa ging de kamer in en deed de deur achter zich toe, zoodat Lina en Tom samen alleen op het portaal waren.

Verwonderd keek Elsa de kamer rond, daar zij Paul maar volstrekt niet zag. Zij riep en zocht in alle hoeken, maar toen zij geen gehoor kreeg,

Sluiten