Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets schelen," antwoordde Tom. „Maar als die jongen doodgaat, dan is 'tjouw schuld, en dan kom jij in de gevangenis."

Tom liep Elsa bijna omver en holde zoo gauw hij kon de trappen af en de voordeur uit. Lina stond nog roerloos in de kamer, toen Elsa, met haar pop in den arm, binnenkwam.

„Wat meende Tom toch, Lina?" vroeg zij. „Waarom ga je naar de gevangenis?"

„Och, Tom is gek," antwoordde Lina ruw. „Kind bemoei je met je poppen en niet met mij!"

„Waarom heb je toch zoo gekibbeld met Tom?" vroeg Elsa weer. „En jullie hebt mekaar zoo uitgescholden; als maatje het hoort, krijg je knorren."

„Als jij 'tma niet vertelt, hoort zij het niet, langtong," grauwde Liua haar toe.

Nu had Elsa er genoeg van en besloot maar naar beneden te gaan en Lena wat op te vroolijken, die erg treurig was, daar zij naar Paul verlangde en die maar niet kwam opdagen.

Lina bleef nu alleen in de kamer en stond in gedachten verzonken "voor het raam.

„Als ik maar wist, waar Tom dien sleutel had gelaten," zeide zei zachtjes, „dan zou ik de

Sluiten