Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deur open kunnen doen, en... Als hij eens dood was gegaan!"

Zij huiverde op deze gedachte en werd zoo angstig, dat zij, ondanks de kibbelarij die zij met Tom had gehad, besloot om na den middag aan haar mama te vragen, of zij eens naar haar tante, Tonvs mama mocht gaan.

Toen zij zich dit voorgenomen had, gevoelde zij zich geruster, hoewel zij erg verlangde naar het oogenblik dat zij uit mocht gaan. Nauwelijks had zij de helft van den weg afgelegd, of zij ontmoette Tom, die van plan was naar haar toe te gaan.

„Tom, waar is de sleutel?" was het eerste, wat zij tegen hem zeide.

„Ik kan hem nergens vinden," antwoordde deze, die er erg verschrikt uitzag; „ik heb overal thuis gezocht. Misschien ligt hij bij jullie, of anders heb ik hem verloren!"

„O, Tom, wat moeten wij dan beginnen?" riep Lina uit, terwijl zij in tranen uitbarstte.

„Stil, schrei zoo niet: de menschen kijken naar je," waarschuwde Tom.

„Maar, Tom, als die jongen heusch eens doodgaat van honger, of opgegeten wordt door de

Sluiten