Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nageslopen, vertelde nu dat de sleutel nergens te vinden was.

, Stuur aanstonds een van de meiden naaiden smid," beval haar mama, „en laat haar zeggen, dat hij dadelijk met gereedschap moet komen om een deur open te steken!"

Onderwijl probeerde mevrouw Doornhof om door het sleutelgat naar binnen te zien, maar 't was pikdonker; en nu herinnerde zij zich, dat er alleen maar een houten luik was, dat zeer moeilijk openging. De arme jongen was al dien tijd dus in het donker geweest. Nu probeerde zij op de deur te bonzen en te roepen, maar de deur was zoo dik en zwaar, dat het haar niets hielp en men er op de vliering niets van hoorde.

„Zouden er ratten zijn, ma?" waagde Lina eindelijk te vragen.

„Ik weet het niet," antwoordde deze stroef. „Ga naar beneden op de kinderkamer, Lina; dan kom ik straks met je spreken."

„Mag ik niet blijven, ma? Ik wou zoo graag!"

„Je hebt mij verstaan, niet waar? Ik begrijp niet, hoe zulk een ondeugend kind nog iets durft vragen," zeide haar mama streng.

Lina ging zwijgend naar beneden, en nu kwam

Sluiten