Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omslag kost elk deel slechts ƒ 0.90, in rijk versierden stempelband slechts f 1.25. Er behoeft verder niet op gewezen te worden wellc een ongeloofelijk lage prijs dit is. Zulk een aanbieding is eenvoudig niet te overtreffen. Niemand behoeft nu meer te vreezen, dat zijn kinderen hem ^ buitensporige geschenken zullen vragen: de Wilhelmina-Bibliotheek is het gelegenheids-cadeau" bij uitnemendheid.

40. De Wilhelmina-Bibliotheek geeft voor dat geringe bedrag een naar evenredigheid onbegrijpelijk dik, groot boekdeel van 18 a 20 vel druks, gedrukt op uitstekend papier, en ten overvloede nog geïllustreerd met minstens vier oorspronkelijke teekeningen van bekende meesters.

50. De Wilhelmina-Bibliotheek, opgedragen aan de Koningin, geeft m elk deel een prachtig portret op zwaar kunstdruk-papier van Hare Majesteit. Dit verhoogt de waarde voor onze kinderen niet weinig.

Het is duidelijk, dat al deze eigenschappen het succes der Wilhelmina-Bibliotheek waarborgen en dat het doel van den Uitgever: goede en goedkoope kinder-lectuur te verschaffen, met alle denkbare middelen is nagestreefd.

In de Wilhelmina-Bibliotheek verscheen tot heden:

Deel I. ,GENOVEVAf naar het Fransch van Mevrouw E. DE PRESSENSE, opnieuw bewerkt en herzien door H. Hinse, oud-Hoofd eener School te Amsterdam, fraai geïllustreerd door Jan Sluyters.

Deel II. DE ERFENIS EENER MOEDER, door P. J. ANDRIESSEN, derde herziene druk, fraai geïllustreerd door E. S. Witkamp Jr.

Deel I1L URSULA, naar het Fransch van Mevrouw E. DE PRESSENSE, opnieuw bewerkt en herzien, fraai geïllustreerd door Jan Sluyters.

Deel IV. TOM EN JACK, Avonturen van twee schooljongens, naar het Engelsch van ANDREVV HOME, door A. de Graaff. Fraai geïllustreerd.

Deel V. ARME, KLEINE, naar het Fransch van Mevrouw E. DE PRESSENSE, opnieuw bewerkt en herzien; prachtig geïllustreerd door Jan Sluyters.

Deel VI. WIL.GENHOF, naar het Fransch van Mevrouw E. DE PRESSENSE, opnieuw bewerkt en herzien; fraai geïllustreerd door Jan Sluyters.

Deel VII. DE SPION OP SCHOOL, naar het Engelsch van ANDREW HOME, door A. de Graaff. Met platen.

Deel VIII. DE JONGENS VAN BADMINSTER, naar het Engelse h van ANDREW HOME, door A. de Graaff. Fraai geïllustr.

Sluiten