Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

De zandgroeve.

James en Bessy gingen dagelijks verscheidene keeren naar de Window-groeve en brachten menige lading zand, met behulp van Bob, naar de stad. De geheele bezigheid was voor hen meer een genoegen dan wezenlijk werk, ten minste zoolang het zomer was. James zag den winter niet zonder zorg tegemoet, omdat hij wel wist, dat gedurende de strenge koude er mei bouwen werd opgehouden — evenwel, daarvoor behoefde hij nu nog niet bezorgd te zijn, de lente was juist aangebroken, de geheele zomer en herfst stond3n nog voor de deur en James berekende, dat zij wel een toereikend sommetje zouden kunnen oversparen voor den winter, als zij vlijtig werkten.

In geval van nood konden zij dan wel iets anders

Sluiten