Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Neen, dat gaat niet," zeide James, „maar luister eens, Bessy, als wij in plaats van Bob een ezel hadden — hoe dan? Een ezel zou de kar met gemak voorttrekken en ik behoefde zelf niet te helpen, maar kon er naast loopen. Dat speelt mij sedert een dag of wat door het hoofd, zusje!"

„De raad is niet kwaad," meende Bessy, „maar een ezel kost heel wat geld, James! Hoe komen wij er aan?"

„Als wij Bob verkochten,, Bessy?" vroeg James aarzelend.

„Bob verkoopen!" riep Bessy ontsteld uit. „Neen, dat niet voor alles ter wereld, James! Dat kan je geen ernst zijn. Den goeden, trouwen Bob wegdoen! Nooit Jaines! Ik help liever mijn leven lang duwen. En moeder zal het ook niet willen, omdat vader zooveel van Bob heeft gehouden. Neen, James, alles maar d a t niet 1"

„Nu, nu, 't was maar een invallende gedachte," antwoordde James. „Ik geloof, dat het mij ook zuur zou zijn gevallen, om van den trouwen Bob te scheiden. Maar zie je, Bessy, zoo'n ezel — dat zou iets heerlijks zijn!"

„Zeker zou het iets heerlijks zijn," zeide Bessy. „Maar wat helpt wenschen? Wij kunnen er geen koopen en dus moeten wij voorloopig tevreden zijn met wat wij hebben!"

„Nu ja voorloopig," antwoordde James. „Maar let er op, zusje, in het voorjaar is de ezel present! Gedurende den winter spaar ik er geld voor op, al moet ik van

Sluiten