Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde spreken en hooren wat moeder er van zegt. Dus, James, wat moet ik doen?"

James dacht een poosje na. ,,Weet je wat," zeide hij eindelijk — „ga in 'sHemels naam mee! Zie je, ik verbeeld mij stellig en zeker, dat graaf Ludlow niet veel goeds met hen in den zin heeft, en dan is het altijd goed, dat zij iemand bij zich hebben, dien zij kunnen vertrouwen. Ga dus mee, Bessy. Ik zal wel met moeder spreken en die zal het stellig goedvinden. Bovendien, Frankrijk ligt niet buiten de wereld, en je zult mij dikwijls kunnen schrijven, hoe het je bevalt. Zou je gauw afreizen?"

„Over een dag of wat," antwoordde Bessy. „Kom van tijd tot tijd eens aan het hek, James, dan kunnen wij afscheid nemen."

,,Ja, dat zal ik," zeide deze. „Iedere maal, dat ik een lading zand haal, zal ik aan het hek komen. Maar nu ga ik naar huis, om met moeder te spreken, en van avond zul je nog hooren, hoe zij er over denkt."

Broeder en zuster namen nu afscheid en James snelde weg. In gedachten verdiept, liep hij naast Tommy voort en overlegde wat hij van die reis naar Frankrijk moest denken. De geheele zaak stond hem tegen. Waarom naar Frankrijk? Er was in Engeland gelegenheid genoeg, om den kinderen een zorgvuldige opvoeding te geven, en bovendien was dit voor Edgar en Lucy niet eens zoo noodig, want zij waren rijk genoeg, om gouverneurs en gouvernantes te hebben. Waarom dus naar Frankrijk? Alleen om de kinderen van elkander te scheiden en de

Sluiten