Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spoedig kwam nu de herbergierster en bestelde nog een lading zand. .Tames reed weder naar de groeve, snelde naar het parkhek en trof gelukkigerwijze niet alleen Edgar en Lucy. maar ook Lambert en Bessy. Hij riep ze en vertelde zijn avontuur, terwijl hij woordelijk het gesprek der Ieren herhaalde, dat hij toevallig had afgeluisterd. De kinderen hechtten er echter niet veel gewicht aan en ook Lambert scheen dat gevoelen te deelen.

„Wie weet," zeide hij, ,,of de bedoelde graaf Ludlow wel de onze is? Ik herinner mij, wel eens gehoord te hebben, dat hij een kleine bezitting in Ierland heeft — misschien moet daar .iets in orde worden gemaakt — in elk geval is het een zaak, die ons niet aangaat."

James legde zich bij dit oordeel neer en ging weer aan 't werk; onderwijl keerde echter het denkbeeld bij hem terug, dat de tocht naar Ballygreen betrekking op Edgar en Lucy moest hebben; en hij besloot goed op te letten en zijn zuster in te scherpen een oog in het zeil te houden, en het hem aanstonds te melden als graaf Ludlow iets bijzonders of iets gevaarlijks zou willen ondernemen.

Evenwel scheen de bezorgdheid van onzen James zonder grond te zijn. Totdat de reis naar Frankrijk zou worden ondernomen, viel er niets bijzonders voor, dat zijn argwaan voedsel kon geven. Integendeel was de graaf tegen de kinderen vriendelijker dan te voren, en zelfs scheen hij zijn tegenzin jegens Bessy overwonnen te hebben. Hoewel hij nu juist niet bijzonder vriendelijk

Sluiten