Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bessy was met deze schikking tevreden en Edgar ging naar de deur, toen Lucy hem temgriep.

„Wacht eens," zeide zij — „daar is mij iets ingevallen, dat ons van dienst kan zijn. Als graaf Ludlow werkelijk iets kwaads met ons voorheeft, dan doen wij veel verstandiger om niet te vertellen, dat Bessy lersch spreekt; zoodoende komen wij achter zijn plannen. De menschen denken dan, dat wij hen niet verstaan, en zullen zich voor ons niet in acht nemen."

„Dat is zoo," antwoordde Bessy. „Wij zullen hier niet eeuwig opgesloten blijven, ten laatste moeten wij, door middel van de Iersche taal te weten komen, welke plannen zij ten opzichte van ons koesteren."

„Ja, maar het middel om daartoe te geraken bevalt mij niet," wierp Edgar er tegenin, ,,'t Is zoo iets listigs en verraderlijks."

„List tegenover list, beste jongen," antwoordde Lucy. „Handelt graaf Ludlow eerlijk en oprecht met ons? Zonder twijfel heeft hij iets kwaads tegen ons in den zin, en dus hebben wij het recht om op onze hoede te zijn, en ons met al de wapenen, die ons ten dienste staan, te verdedigen. Uw nauwgezetheid gaat te ver, Edgar, en ik ben er van overtuigd, dat Bessy dat ook vindt."

„Zeker vind ik dat, Edgar," zeide Bessy. ,,'t Is zeker, dat uw oom booze plannen koestert, en wij vervullen slechts den plicht der zelfverdediging, als wij ons tegen zijn verraad zoeken te beschermen."

„Dat is waar," zeide Edgar — „als hij slecht met

D* ZANDSROIVK. 4

Sluiten