Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, om daaruit te ontkomen! En hier? Nu, ge hebt zeker wel opgemerkt, dat de terugtócht over de binnenplaatsen en door de poorten niet zoo gemakkelijk is, vooral als men geen passende sleutels bezit."

„En toch zullen wij eens door Gods hulp bevrijd worden," zeide Lucy met on verwrik baar vertrouwen. ,.God zal ons helpen; voor Hem is niets onmogelijk!"

„Ook al goed," antwoordde de man onverschillig. „Vooreerst ben je hier veilig en wel en ik zal met de noodige bedaardheid afwachten, of de deuren vanzelf openspringen of dat je vleugels krijgt of dat wij ;dlen blind worden. Maak het je hier ondertusschen zoo gemakkelijk mogelijk."

Hij verliet de kamers, welker deuren hij zorgvuldig sloot, en schoof er ten overvloede een zwaren grendel voor. Treurig en ontsteld keken de gevangenen elkander aan.

„Dus geen hoop?" zeide Lucy eindelijk.

„Geene!" antwoordde Edgar. „De deuren, waardoor wij hier gekomen zijn, kunnen wij niet doorgaan, zelfs al waren er geen wachters bij, en hier, zie zelf eens, Lucy!"

Lucy ging met Bessy naar het smalle torenvenstertje en leunde er uit. Ja waarlijk, er was geen uitzicht, om te ontkomen. De toren was juist op den rand van de klip gebouwd; slechts een nauwe ruimte, ongeveer een voetbreed, was zichtbaar en dan ging de rots loodrecht naar de diepte, waar de golven der zee tegen haar aansloegen.

Sluiten