Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzen vrienden bericht brengt? Ik geloof niet, dat men ons zal toestaan het kasteel te verlaten!"

„Wij zullen zien — met geduld wordt veel bereikt," zeide Bessy. „Nemen wij den schijn aan alsof wij alle hoop om te ontkomen hebben opgegeven. Dat zal onze gevangenbewaarders geruststellen en hen langzamerhand zorgeloos doen worden. Het toeval is ons wellicht eens gunstig, — een boot kan onder Edgars raam voorbijroeien, een vriendelijke, rechtschapen visscher er in zitten — wij werpen hem een papier toe, waarop wij onze namen moeten schrijven en het verzoek, om James of Lambert kennis van onze verblijfplaats te geven, en dan — zijn wij gered!"

„Maai als de visscher nu eens een verrader is? vroeg Lucy.

„Dan is er nog niets bedorven," antwoordde Bessy. „Ik wil alleen maar bewijzen, dat, ondanks de voorzichtigheid van onzen cipier, er een mogelijkheid voorhanden is, om met de buitenwereld in verbinding te komen. En dit is de eenige wijze niet! Kan niet een onzer gevangenbewaarders medelijden met ons hebben ? Kan hij ons niet helpen? Kunnen wij door omkooping niet den een of den ander voor ons winnen? Moed en geduld slechts! Sterker gevangenissen zijn wel ontvlucht en waakzamer cipiers dan de onze wel beetgenomen. Laten wij toch de hoop niet verliezen!

..Bessy heeft gelijk," zeide Lucy. „En bovendien, zal ons verdwijnen niet opgemerkt worden? Zal Lambert niet naar ons vragen, de trouwe Lambert, die ons

Sluiten