Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benauwde ruimte? Waarom mogen wij het kasteel niet verlaten? Wij smachten naar frissche lucht, en ge behoeft niet bang te zijn, dat wij zullen ontvluchten; bovendien kun je ons een wacht meegeven!"

„Dat mag niet gebeuren," antwoordde de man. „Mijn bevelen luiden streng en ik durf ze niet te overschrijden zonder mij aan de grootste verantwoordelijkheid prijs te geven."

„Nu, dan zullen wij ten minste genieten van hetgeen ons wordt toegestaan," antwoordde Edgar. „Kom, Lucy, kom, Bessy!"

Zij gingen de wenteltrap af naar de binnenplaats en wandelden daar zwijgend heen en weder. Hun leidsman verwijderde zich. Drie gewapende mannen stonden voor de nauwe poort, die naar de eerste binnenplaats voerde, en eenige ongewapenden kwamen bij hen staan en bekeken al babbelend de gevangenen met nieuwsgierige blikken. Edgar en Lucy verstonden geen .voord van hun gesprekken. Bessy echter spitste haar ooren en ging eindelijk, voorgevende, dat zij vermoeid was, op een steen in de nabijheid der mannen zitten en leunde met haar hoofd in de hand.

„Wandelt maar door," zeide zij tot Edgar en Lucy — ,,en bekommert je niet om mij; de ongewone beweging vermoeit mij 'meer dan ik eerst meende."

Edgar en Lucy liepen heen en weder, terwijl Bessy, naar het scheen in gedachten verzonken, bedaard bleef zitten. Naar het uiterlijk te oordeelen, hoorde zij niets — maar evenwel verstond zij ieder woord, dat de

Sluiten