Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds meermalen gezien had, trad binnen, door een anderen gevolgd — Bessy, die hem zag, stiet een kreet uit — de wacht ijlde wantrouwend naderbij — het arme meisje had zich erg aan een speld gekrabd, zoodat de bloeddruppels van haar hand liepen.

Toen de soldaten weder heengingen, waren de jongens verdwenen. Eén van hen herkende Edgar voor den zoon van John Willet, — maar wie was de andere? Bessy scheen dat te weten, hoewel zij slechts een oogenblik zijn gelaat gezien had. Maar zij zweeg en hield zich alleen met haar gewonde hand bezig. Heimelijk gaf zij Edgar en Lucy een wenk spoedig in den toren terug te keeren, en haar glinsterende oogen toonden aan, dat zij een gewichtige mededeeling had te doen.

Sluiten