Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, neemt de graaf bezit van de goederen, die met de vergoeding van een oud, bouwvallig schip niet te duur betaald zijn. Ha, het spel is fijn uitgedacht door den graaf, en 't is een geluk, dat ik hem in de kaart heb gezien."

„Welke gedachten, James, je doet mij duizelen!" zeide de heer Lambert verwonderd en verward. „Hoe kom je aan dat denkbeeld? Hoe vreemd het ook klinke — er is iets in, dat mij niet zoo onwaarschijnlijk voorkomt!"

„Maar alles is zoo waar, dat ik er niet aan twijfel," antwoordde James. „Herinner u maar hoe onaangenaam het den graaf was, dat Lucy met alle geweld Bessy wilde meenemen. Dat moest hem immers onverschillig wezen — maar neen, de graaf vreesde in Bessy een spion te vinden, en daar hij geen belang in haar stelde, had hij haar gaarne hier willen laten. Daarbij het gesprek dier beide Iersche matrozen, dat ik in die herberg aan de haven beluisterde. Toenmaals sloegt gij er geen acht op; maar nu vindt ge het toch van grooter belang. Ik ben zeker van mijn zaak en zou vandaag nog naar Ierland reizen, als ik er geld genoeg toe had. Maar nu geduld maar — moeder heeft opgespaard. — Zij zal het wel willen geven, als het Bessy's bevrijding geldt — en in het ergste geval verkoop ik Tommy en moet het zijn, den trouwen Bol) ook."

„Dat is ten minste niet noodig," viel de heer Lambert hem in de rede. „Als je reizen wilt, zal ik wel voor het geld zorgen, al zou het den laatsten shilling

Sluiten