Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE HOOFDSTUK.

Nasporingen.

James dacht nu aan de herberg, waar hij eenige weken geleden het gesprek der beide zeelieden had beluisterd. Daar zij voornamelijk door Iersche matrozen bezocht werd, vermoedde hij terecht, dat hij daar de beste nasporingen kon doen en trad hij de gelagkamer binnen. Bij zijn eerste bezoek waren er tamelijk veel gasten geweest, en nu ging hij brutaalweg naar een tafeltje en vroeg in zuiver lersch, of er niet een schip in de haven lag, dat voor Ierland bestemd was.

Een matroos deelde James nu mede, dat nog denzelfden dag het schip „Fingal" onder zeil zou gaan naar Kinsale aan de zuidkust van Ierland, en ried hem aan, zich dadelijk bij den kapitein aan te melden.

James volgde dezen raad op, de kapitein maakte

DK ZAMDOItOEVfc. 6

Sluiten