Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE HOOFDSTUK.

De vlucht.

Nu was James in het kasteel en was het gewichtigste bereikt. Nimmer had het hem meer moeite gekost zijn zelfbeheersching te bewaren, dan op het oogenblik toen hij bemerkte, dat zijn vermoedens waarheid bevatten en hij zijn liefste hoop vervuld zag. 't Gelukte hem evenwel volkomen, om de schildwachten te misleiden. Niemand hunner, zelfs John Willet niet, die zijn komst en zijn ontmoeting met de gevangenen van uit een venster bespiedde, koesterde den minsten argwaan. Terloops vroeg James slechts wie die kinderen waren, die op de binnenplaats rondliepen, en drong er niet. verder op aan, toen Torn antwoordde, dat hij dat niet wist en er ook niet. over mocht praten.

„Ook al goed," dacht James, ,,'t Is voldoende, dat ik

Sluiten