Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Giither, en met hoe weinig hindernissen jij, behalve in den Steeple-chase, ooit te kampen hebt gehad!"

„Daarvoor heeft de oude wel gezorgd, toen hij mijn wieg plaatste in het ellendigste, vervelendste, onvruchtbaarste gat van heel Duitscnland," was het morrende anlwoord, „en de prettigste weken van mijn verlof vergalde door mij hier den modernen Robinson Crusoë te laten spelen! Mille diables! ik ben in het geheel niet nieuwsgierig naar het slot van mijn voorvaderen en zou waarachtig niet van verlangen er naar gestorven zijn; maar de ouwe wou het niet anders; ik moest en zou met alle geweld in het trotsch gevoel van een grondeigenaar me hier doodkniezen!'

.Ben je hier dan waarlijk voor de eerste maal, vriend Fortunatus? Onmogelijk! ik vind je geboortegrond charmant! Een idylle van rust en vrede. Het doet mij hier goed, als een dronk frisch, helder water na een lang verblijf in de dompige, stoffige verstikkende residentie; het is mij, als schudde ik al de stof van de stadslucht van mij"

„Ja, dat is echt iets voor jou, m'n beste Hattenheim! Niet waar, bronwater, roggebrood en een hutje, waar ruimte is voor een minnend paar, meer verlang jij niet?" spotte Günther vroolijk. „Als ik ook niet geweten had, welk een bescheiden kerel er onder je vlaspruik schuilt, had ik het nooit gewaagd je mee te troonen naar Lehrbach. Goddank, oude jongen, dat je er bent; zonder jou was Prins Fortunatus al lang de vervelendste hypochondrist geworden, die er op de wijde wereld rondloopt. Maar het is bepaald waar, dat ik voor de eerste maal, ten minste voor zoover ik mij herinneren kan,'t kasteel Lehrbach met mijn tegenwoordigheid vereer. Zie je, Hattenheim, dat zit 'm zoo! Tot mijn zevende jaar bewoonden mijn ouders iederen zomer het landgoed hier: eerst na de plotselinge promotie van mijn vader trokken wij voor goed naar de residentie. Mama werd lijdende en was genoodzaakt in plaats van naar Lehrbach, naar een badplaats te gaan. Het goed werd verpacht, mania stierf en mijn vader steeg zoo hoog in positie en vorstengunst, dat hij noch tijd, noch ge-

Sluiten