Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat te practisch ingericht. Toen baron Bobo Vetter von

had pi" "g d°0r de" Va' Va" Z'jn paard den d00d gevonden had, en z.jn vierjang dochtertje josephine, als eigenares van

aS" 'ande,iien he' S'°°« si»" als weèïï achterliet, - ZIJn vrouw was een half jaar vóór heni ter

ruste gelegd in het kille familiegraf, - was er daags voor de begrafenis een ouderwetsche glazen koets de slotpoort deftoë rib'"nen;ijden' waaruit een tachtig militair en eene

hun intrpi°'^ 3lS dC "ieUWe gebieders op Stauffen intrek te nemen. Deze militair was de jongere broeder

van den overledene, Carl Bernd von Stauffenberg, de aan-

ÏZ:Z2°ft der.kleine Josephine, die door hem met hartelijke liefde tot zich genomen werd.

Door de plotselinge verandering der omstandigheden zag

den' Z 'T Z,Ch gen00dzaakt' den degen, waarmee hij langen tijd zijn vorst trouw gediend had, af te leggen • als

a.S,e . ee " van hertogelijke genegenheid ontving hij'het recht de hertogelijke huisorde in het knoopsgat te mogen

vaanve'l h'J ^ W°elige 'even in de residentie

vaarwel en begroef zich voor goed in de eenzaamheid van

jn goederen. Met de bonte soldatenmuts op de slapen gedrukt doorwande,de h, zijn „ieuw grondgebied 'had begrip of toereikende kennis, beschouwde den geheelen „ rommelschen boel" op militaire wijze, maakte zich erg oos over het renteloos liggen van zijn eigen arbeidskracht droeg lang het idee met zich om in het slot eens réveille en' rc raite te laten blazen en gaf op alle voorslagen van den intendant steeds goedig inwilligend ten antwoord: „Zeker nel v wel losloopen; ga jij je gang maar." Koeien en schapen verstonden de kunst slecht zijn gunst te verwerven hij noemde ze met de grootste verachting „mest-remonten" en t-schouwde ze als overbodig: des te meer had hij evenwel op met paarden en honden, slaagde er in met veel moeite en zorg een kle.ne stoeterij bij elkaar te krijgen en verdeelde u zijn t'jd tusschen zijn gunstelingen en het bosch, welk aatste hij als hartstochtelijk jager steeds doorkruiste.

Sluiten