Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achterhalen of oom Bernd op de jacht op te zoeken om hem een gewichtige tijding van huis te brengen; en rijden deed ze, hoe wilder hoe liever, geen rit was volmaakt, wanneer ze niet met loshangende haren naar huis keerde. In den beginne had Hattenheim met angstige bezorgdheid het wilde, dolle hardrijden tegengegaan en Günther overladen met verwijten, wanneer hij het jonge meisje overhaalde tot nieuwe halsbrekende toeren. Nadat oom Bernd echter verzekerd had:

„Dat kan onze Phine geen kwaad, ze hangt op haar paard als een kat," en hij zichzelf had overtuigd van de zekerheid en routine der kleine Areade, galoppeerde hij met stralende blikken, slechts oog en oor van de kinderlijke Amazone, aan haar zijde. Onvergetelijk was voor hem de middag, toen de telegraafbode onverwachts het Stauffensche voorplein opkwam en tante Renate, met de woorden: „Voor meneer — och, baron; — antwoord betaald," een geheimzinnig gesloten papier overhandigde.

Tante Renate, die met de jongelui in het prieel koffie zat te drinken, haalde den grooten bril met ronde glazen te voorschijn, waarvan de stalen beugel over den neus voorzichtigheidshalve met roode wol omwikkeld was, en bekeek met plechtige kalmte het adres. „Voor mijn man... Hm, ik zal je direkt het antwoord meegeven," en ze opende het telegram en las opmerkzaam, als zich bewust van haar recht daartoe den inhoud.

„Ik dacht het wel, het is over die houtveiling," knikte ze nadenkend - „er natuurlijk weer drie dromni..ze hield snel op en keerde zich naar haar nichtje.

„Phine, jij kunt oom wel even gaan opzoeken en hem het telegram brengen; hij is ergens in de aanplantingen, hoor! Zeg hem maar, dat ik dien meneer meteen afgetelegrapheerd heb! — Zoo een..., en onze oude Stauffensche eiken, die hooren niet bij elkaar, — al wou hij er ons ook goud voor betalen! Ik liet er nog liever zoethout van maken! —Begrepen, juffertje? Gauw dan maar!" en zich tot de beide lieden wendend, voegde zij er bij: „Als jelui mee wilt rijden, laat dan

Gauzen-Lite.

Sluiten