Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarna werd er nog een half uurtje toegestaan voor de

andere dansen en de minister vroeg verlof een cigarette te mogen aansteken.

Oom Bernd trok een gezicht, als wilde hij zeggen: „O heilige onwetendheid,'' keek angstig naar zijn vrouw en schraapte zich verlegen den keel.

Mevrouw Von Wetter scheen een hoofd te groeien, lachte zoo vriendelijk mogelijk en knikte: „Met genoegen, Excellentie; een cigarette heeft zelfs voor ons dames altijd een aangenamen odeur; mijn man heeft alles bij de hand;" en met een veelbeteekenenden blik tot haar echtgenoot voegde ze dezen toe: „Och, beste man, haal jij je rookgerei eens boven.'

De ritmeester antwoordde stralend: „Direct, Renaatjelief, direct!" en zich met het zelfbewuste gelaat van een heer des huizes, tot den minister wendend, riep hij met veel dapperheid uit: „Ja, ja, wij zijn nog zoo dom niet, niet waar. Excellentie; we laten de

jongelui dansen en rooken liever samen gezellig onze pijp; de koekoek weet, hoeveel het mij gekost heeft haar zoo

Sluiten