Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stikt van lachen, toen de kleinen van de pastorie, luid weeklagend, met groote schoone zakdoeken in optocht den tuin binnenkwamen; daarom schaamde zich Phine voor hare tranen, drong ze terug en wischte snel de mooie oogen af. Waarom zou ze ook treurig zijn? Dezen winter zagen ze elkaar immers weer in het tooverland van al haar gulden droomen, Günther zei het immers zelf en schertste met de kinderen en Grete.

Hattenheim zeide weemoedig: „Onze gelukkige vredige zomer is voorbij, nu komen de najaarsstormen; de herinnering aan de schoone eenzaamheid hier zal gelijken aan de rots, waarop zich de bruisende stroom breekt." Phine zag hem aan zonder hem te begrijpen en zei troostend: „Ik kom van den winter op de bals aan het hof." Donkere wolken trokken over zijn gelaat en hij zuchtte: „Van den winter! Ge zult er veel ijs en koude vinden; maar overal, ook onder de sneeuw zijn er bloesems, die op uw komst wachten, — de witte passiebloem, die een kruis draagt en het symbool der hoop is." En hij drukte het jonge meisje zenuwachtig de hand en wendde zich snel af, om afscheid te nemen van oom Bernd.

Op dit oogenblik kwam Günther aanloopen, geheel buiten adem en achtervolgd door de kleine schaar, van welke hij met practisch gebruik der schoone zakdoeken, de handen aan elkaar gebonden had, om zoodoende alle mogelijke afscheidshanden en aandoenlijke duwen en stooten te ontloopen. Die „afgrijselijke kleine pootjes" waren steeds de ruïne van zijn lichte handschoenen en daarom was luitenant Lehrbach zoo vindingrijk geworden.

Hij stak Josephine beide handen toe, zag haar lang en diep in de treurige oogen en sprak: „Leef gelukkig, Haideróslein! Het was een idyllische tijd, vergeet hem en mij nooit en kom vooral van den winter bij ons; een geheele wereld vol vreugde en geluk, vol glans en weelde, wacht je daar. Dus tot weerziens, is het niet?" en voor de laatste maal rustte zijn blik op haar en drukte hij haar de hand; het was alles als een droom, voor hem een vluchtig voorbijgaande, voorjose-

Sluiten