Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de volgende maand hier gepresenteerd te worden."

„Al de volgende maand!" klonk het vroolijk in den kring. Contesse Aosta wees op de karikatuurachtige teekening van tante Renate, hield haar kanten zakdoekje lachend tegen haar lippen en riep: „Ik hoop toch niet in dat toilet!' en Ilse voegde er droog bij: „Dat verhoede de hemel, ze zou zelfs de lakeien aan het schrikken maken."

„Ik sta voor niets in," verzekerde Günther overmoedig; „het zou goed zijn voor de algemeene vroolijkheid en een zeer origineel carnaval uit den goeden ouden tijd opleveren!"

Daar riep prins Alexander zijn partners ongeduldig terug tot het afgebroken spel. Reuenstein vloog gedienstig toe en streek het tapijt glad voor den hertog; prins Deilef's oogen brachten gravin Aosta terug naar het slot van het „Liebesduëtt".

Günther bleef behagelijk en vergenoegd tusschen Sylvia en haar moeder zitten en kende niemand op Gods wijde wereld, die gelukkiger en tevredener met zichzelf kon zijn, dan hij.

Sluiten