Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook oom Bernd stond peinzend en mijmerend voor zijn stallen, zag met een weinig vertrouwenden blik naar zijn geliefde paarden en dacht bij zichzelf: „Hoe zal ik de arme drommels terugvinden? Ze zullen het wel merken dat de oude er niet is'en zijn oog niet waakt over'de haverkist; maar in Gods naam! het is ter wille van het kind: onze Phine moet dansen en gelukkig zijn. Er is dus niets'aan te doen!"

Eindelijk was de koude Novemberdag gekomen, waarop het groote, gele gevaarte voor de hooge trap had staan wachten, en de kleinen uit de pastorie met rood geweende oogen heen en weer draafden om ontelbare doosjes, kistjes en koffertjes op te stapelen in het alles opslikkende binnenste van het „monster;" daarna kwam tante Renate met den paarsfluweelen hoed en den naar kamfer riekenden pelsmantel. Ze omhelsde de snikkende domineesche en zei: „Nu, ik verlaat me op jou; jij houdt een oogje op alles en schrijft mij nu en dan eens hoe het er mee staat! Ik had zelf gedacht, dat ik gemakkelijker een ramenas met wortel en al uit den grond zou trekken, dan dat mijn oude beenen mij zoo ver van Stauffen zouden dragen; maar het is ter wille van onze Phine: het kind moet er eens uit, moet er absoluut eens uit! — lk heb al de blikken met groenten en gedroogde vruchten klaargezet; die moet je maar allemaal meenemen en lekker opeten !" De kinderen sprongen, niettegenstaande hun verdriet over de scheiding, van vreugde in het rond en drongen zich wild onstuimig tegen den dikken pelsmantel aan: „Wat ben je toch lief, tante Renate! Mogen wij dat alles hebben?"

Alleen Gretchen bleef treurig gestemd en bracht nog allerlei groeten aan haar broer, die een afscheidsvers voor Phine gezongen had.

Josephine bedankte verlegen voor zooveel vriendelijkheid en noodigde den toekomstigen geleerde uit haar dadelijk te komen opzoeken, als hij aan de universiteit in de residentie kwam. Door zijn ziekte had hij zich den heelen zomer rustig moeten houden, maar met nieuwjaar kwam hij misschien al in de heerlijke, groote stad!

Sluiten