Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met een gevoel van beklemdheid had Josephine plaats genomen in den trein, die haar met duizelingwekkende snelheid voerde door een haar onbekende streek. Oom Bernd had tegenover haar plaats genomen, vanwege de groote hitte zijn jas uitgetrokken en een makkelijk kalotje op het grijze hoofd gezet, ja zelfs zijn onafscheidelijk pijpje aangestoken; vergenoegd monsterde hij met Phine de voorbijsnellende dorpen, akkers en velden en herinnerde zich ten slotte het schoone lied uit zijn jeugd: „Welk genot schenkt ons het reizen!" dat hij zacht voor zich heen neuriede.

Ook tante Renate vond genoegen in het snelle voortgaan langs een haar weinig bekenden weg, doch moest weldra al haar aandacht aan mademoiselle wijden, wie het reizen minder genot schonk dan oom Bernd, en die de overtuiging kreeg, dat de groote Goethe zijn „Des Daseins ganzer Jammer faszt mich an," enkel en alleen in een dergelijken toestand had kunnen voelen en neerschrijven.

Sneller dan de familie Von Wetter ooit had kunnen droomen, verrezen de torens en daken der residentie boven de besneeuwde vlakte. Een onuitsprekelijk gevoel beklemde Haideröslein's hart. „Weer in zijn nabijheid! Misschien al binnen een paar minuten aan zijn zijde!" zuchtte ze bij zichzelf. „O, dat lange, smartelijke wachten en verlangen eindelijk ten einde!" en ze drukte het gloeiende gezichtje tegen het portierraampje en tuurde naar het perron, waar hij haar misschien zou staan wachten.

Wet een schel gefluit stoof de trein het met glas overdekte station binnen; een oorverdoovend geraas en rumoer van schreeuwen, rollen, lachen en luiden drong tot haar door, tot de conducteur de deur van den coupé opentrok. „Tien minuten oponthoud! Voor Braubach, Zeuten en Drömnitz van trein verwisselen!" klonk een luide stem, en oom Bernd,die reeds lang belast en beladen gereed stond, riep angstig: „Gauw, gauw er uit!" en duwde losephine voor zich uit in de golvende, vreemde menschenmassa.

Daar vielen de eerste bittere droppels in den beker van hun

Sluiten