Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afkeuring om den voorrang streden. Denk.je som» tot je lasterlijke praatjes mij niet ter oore komen ? En biecht nu eens op: is het waar, dat de naam „Ganzen-Lize door

heele residentie de ronde doet?"

Günther kruiste de armen over de borst en biech . ^ D1 hemel beware een ieder voor je tong, ^ . j impertinent scherp zijn. ( Maar toch zou het eeuwig jammer

W Een' oogenblik heerschte een diep zwijgen. Heb je mij verder niets te vertellen?" een vragende blik uit de grijze oogen

trof den iongen man aan haar zijde.

Te vertellen?" Günther zuchtte even en boog zich nog dieper voorover: „Te zeggen zou ik veel hebben doch daar ik dat niet mag, moet het bij vertellen blijven! Ik ken een treurig sprookje, dat mij vandaag steeds in de gedachte huist, een geschiedenis, die zio oud schijnt en toch altijd meuw is, die men misschien als een profetisch lied bij mijn wieg; g zongen heelt en welks inhoud de Nomen in m„n levensboek schreven, juist dat hoofdstuk dat bij andere gelukkiger stervelingen dan ik omgeven is van bloeiende mirten.

„En dat sprookje heet?" De bloemen op haar borst trilden onder de zware ademhaling.

Zonder geluk, zonder zonne!" fluisterde graaf Lehrbach. Hebt ge nooit gehoord van het blonde, schoone koningsk" d van den armen verliefden page en de vertreden btauwe bloemen onder haar venster, die des knapen bloed dronken Svlvia sloeg de oogen op en blikte hem verwonderd aam Neen zei ze kortaf en ik wil er ook niets van hoorerr.tk ben zelf een koningskind, dat..." Plotseling verstomdea.

Dat ?" en Lehrbach's hand greep onstuimig in de ak ken van een in bloei staand kersenboompje; als sneeuwvlokken vielen de witte bloesems op hoofd, hals en «houden der prinses; ongeduldig vragend rustten zijn oogen op

gCl Dat nooit zou dulden, dat blauwe bloemen onder haar venster werden vertreden." Haar stem klonk hard en scherp,

Sluiten