Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer mevrouw Von Wetter een heftigen tegenstand tegen zulk een scheiding had verwacht, zoo vergiste ze zich; Josephine zag haar kalm aan en antwoordde vastbesloten: .Ook alleen, als het niet anders kan, en liefst bij de Latt-

dorf's want ik mag Ange heel graag."

In den beginne scheen tante Renate bijna beleedigd door die snelle toestemming, doch spoedig bedacht zij zich, knikte tevreden en streelde het blonde kopje. „Goed zoo, mijn kind. je moet beginnen zelfstandig te worden en alleen je weg te vinden. Het zal ons wel stil zijn zonder jou, maar met de lente komt ons vogeltje terug, niet waar ?" het is beter voor jou en voor ons dat wij naar huis gaan; het heeft mij al zwaar genoeg op het hart gelegen, hoe het daarginder gaan zou zonder mij!

Oom Bernd streed als een held tegen zijn ontroering. In den namiddag was men naar „Villa Carolina" gereden; met veel liefde en hartelijkheid had men Josephine opgenomen in den familiekring; geen oogenblik voelde ze zich vreemd te

midden dier menschen.

Tante Renate onderhield zich langen tijd met de gravin, die haar na de thee verzocht haar naar haar boudoir te volgen, „pour causer chiffons," — zooals ze schertsend zei.

„ik weet, gravin, dat mijn nicht een geheel nieuw uitzet noodig heeft," viel tante Renate met de deur in huis; „die ouderwetsche prullen staan niet meer, dat heb ik gisteren gezien. Och, u moet mij geen verwijt maken, dat ik dat niet eerder begrepen heb, maar twintig jaren buiten doen een mensch versuffen. Het mag Josephine aan niets ontbreken, want ze vertegenwoordigt onzen naam ; indien u dus zoo goed wilde zijn en mij een lijst van de toiletten en hoeden geven, die noodig zijn, zou ik u zeer verplicht wezen. Ik schrijf van avond nog aan Gerson en laat alles te gelijk komen.

„Aan Gerson ?" Gravin Lattdorf haalde de schouders op en zei zeer vertrouwelijk: „Dat zou ik u niet raden ; u maakt daardoor onnoodige kosten, want Gerson is wel goed, maar bijzonder duur. Ik weet een beter adres, waar vandaan Ange en ik al jaren lang onze toiletten hebben! Het is een zaak hier,

Sluiten