Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er met een lichte aandoening in zijn stem bij, „nietwaar, evenmin als ik verdragen kan een gevoel van schuld tegenover u op mijn hart te hebben, evenmin zult gij in het vervolg dien kouden, koelen toon aanslaan. Ge behandelt mij als ware ik een vreemde! — Goeden nacht, tot weerziens!"

Ange en Hattenheim zijn met den mantel van Josepnine uit de kleedkamer teruggekeerd en roepen freule Von Wetter; Günther neemt afscheid met een beleefden groet, doch reikt Hattenheim voor de eerste maal in zijn leven niet de hand; deze glimlacht echter stil voor zich heen, en vergeeft zijn vriend de booze luim.

Sluiten