Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge waart; bedenk, dat uw onverschilligheid het scherpste wapen is, dat ge bezit. Günther is jaloersch op mij; doe alles om hem in dien waan te versterken, dat ge voor hem verloren zijt, en wees overtuigd, dat dit de eenige weg is om hem te doen worden, gelijk wij beiden wenschen. Hul u nog slechts korten tijd in sneeuw en ijs; ge verdient er een zomer vol

geluk en vrede mee."

Josephine had nauwelijks den inhoud zijner woorden begrepen _ het ruischte en gonsde haar door het hoofd, als waren de lenteboden op zilveren vleugelen door woud en veld gekomen, als schudden zij de sneeuw van de kale takken en de ontluikende knoppen, om de wijde wereld met luide juichtonen te verkondigen dat de Mei gekomen, de winter voorbij was!

Over het zand klonk het zachte ruischen van een sleep; Ange en baron d'Ouchy traden nader en deden Phine opschrikken. „Ik dank u voor uw bewijs van vriendschap, mijnheer Von Hattenheim," zei ze snel en opgewonden; „ik zal mij uw woorden herinneren en trachten ze na te komen.

Daarop keerde zij zich naar Ange, die naar haar toe getreden was en haar vragend aanzag. „We zochten u," glimlachte Ange, „het concert begint weer — en zoo schitterend, dat ge niets verzuimen moet: Von Reuenstein speelt cither!"

„Juist — en barones Von Tessin joedelt erbij, klonkLehrbachs stem achter haar. Hij ging met Sylvia in stormpas naar de zaal terug, wendde nog eenmaal het hoofd om en knikte Phine vroolijk toe.

Sluiten