Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen zijn, dat een arme slokker verliefde op het kind en zij die genegenheid beantwoordde. Wenschelijk is het nu wel niet, en het zal ook wel niet gebeuren, maar men weet nooit hoe een stuivertje rollen kan en tegen de liefde is geen kruid gewassen, evenmin als tegen den dood. Mocht Phine dus — ze is nog maar een jong, dom ding zonder ervaring, dat slechts luistert naar de stem van haar hart en niet naar die van haar verstand — ik zeg, mocht ze dus verlieven op een armen luitenant of referendaris, laat dat alles dan maar rustig zijn gang gaan; en is hij solied en van voorname, oude familie, dan kunt ge hem wel een wenk geven, dat hij Phine krijgen kan.

„Ik weet, dat men in de residentie ons en ook Phine voor tamelijk onbemiddeld houdt — en daar heb ik niets tegen, want de hemel weet, dat ik niet gaarne zou willen, dat zij haar ter wille van haar geld namen, en daarvoor zou ik ook een stokje steken! Voor een windbuil, die de zakken vol schulden heeft, hebben mijn oudje en ik niet gespaard. Zij kunnen dus gerust in den waan blijven, dat wij arm zijn. Slechts als het er op aan komt, kunt gij het den betreffende zeggen, want Phine moet de keus van haar hart volgen, of an-

Sluiten