Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij omtrent haar schreeft, bijzonder veranderd moet zijn: mij dunkt, zij is een echte Von Wetter geworden. Misschien zou het dus geen kwaad kunnen, als gij haar dezen brief toch maar liet lezen. Zij is oud en wijs genoeg, en dan weet zij, waaraan zij zich te houden heeft. Mijn man verzoekt mij u zijn groeten over te brengen, hij is juist op de jacht gegaan en hoopt dezer dagen een mooi stuk wild te kunnen zenden. Op de pastorie maken allen het best; morgen wordt het derde varken geslacht, ik heb beloofd met raad en daad te komen bijstaan; allen laten hartelijk groeten. Voor Phine hierbij duizend kussen. De ondeugd moet mij eens schrijven; wie haar eigenlijk het hof maakt; al die menus en toiletten kunnen mij niet schelen. Het doet mij genoegen, dat zij rijtoeren maakt met de prinses; alles schijnt zich dus goed geschikt te hebben. Dat heb ik u te danken, lieve gravin.

„Met de verzekering van mijne erkentelijkheid en mijne vriendelijke groeten,

Uwe u toegenegene

Renate Wetter Von Stauffenberq,

geb. baronesse Von Weiblingen.

„P. S. Als Phine nog wit goed noodig heeft, moet ze het maar niet koopen, maar er om schrijven; ik heb nog een groot stuk fijn linnen liggen.

„Bij den koetsier Kiliaan heeft de ooievaar no. 4 gebracht.

„Oom heeft de twee veulens Nora en Bella verkocht, voor de manége te Berlijn. — Anders is er geen nieuws."

Josephine had aandachtig gelezen en keek peinzend voor zich heen, — echter niet verrast of verheugd: zij begreep niet, waarom tante Renate zooveel ophef van dat geld maakte, alsof dat de hoofdzaak bij een huwelijk was.

Daarvoor was immers slechts liefde noodig, anders niet.

Op het punt van geld was Josephine over het algemeen

Sluiten