Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt, en trotsch het hoofd in den nek geworpen, wanneer de wereld die dwaasheden toejuichte? O, Reimar, waarom was er toen niemand, die mij het potlood uit de hand rukte ? Waarom moest deze dag komen om mij mijn nietigheid tegenover die vrouw te doen gevoelen, en mij de tranen van schaamte en berouw uit de oogen te persen? Waarheen ik blik, overal zie ik mij verootmoedigd. Waarom betaalt men mij niet met gelijke munt? Waarom foltert men mij meteen edelmoedigheid, waartegen ik mij niet verweren kan; en die mij nog pijnlijker is dan de nijd en de haat der groote menigte, die ik met trots het hoofd kan bieden?

„De laster van mijn vijanden staalt mijn moed om de wereld zonder vrees tegemoet te treden, maar het edelmoedige vergeven en vergeten van hen, aan wie ik het niet verdiend heb, drukt mij als een centenaarslast!"

Hattenheim trad naar hem toe en legde troostend zijn hand op zijn schouder. „En wat wil de hertogin van je?" vroeg hij eindelijk, toen Günther zich oprichtte en het donkere haar van zijn voorhoofd streek.

„Zij gaf mij een aanbeveling voor den beroemden schilder P. te Miinchen, wiens leerling te zijn van evenveel waarde is als dat men een patent van het meesterschap in de schilderkunst in den zak draagt. Ik zal met één slag bereiken, waartoe anderen jaren noodig hebben. Wanneer hij inij aanneemt, geschiedt dit alleen ter wille van de hertogin. Ja, haar goedheid gaat zoo ver, dat zij zelfs de lessen voor mij betaalt, ofschoon zij mij wil doen gelooven, dat professor P. talentvolle onbemiddelde jongelieden kosteloos onderricht geeft. Zij is echter kiesch genoeg om de volle grootte van haar weldaad voor mij geheim te houden. Toch zal het voor mij een schuld blijven, waarvan ik mij nooit zal kunnen kwijten. Dat de hertogin door Josephine geheel op de hoogte gesteld is, spreekt vanzelf."

„Zie je wel, Günther, dat het geluk nog niet zijn laatste woord met je gesproken heeft. Het heeft reeds berouw, dat het zijn lieveling zoo slecht behandelde."

Ganzen-Liie. 20

Sluiten