Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men haalde de schouders op over „Ganzen-Lize" die volmaakt handelde, alsof ze tot de familie Lehrbach behoorde en zelfs besloten had ter wille van den minister de residentie te verlaten. Men nam zich ook voor aan „dat kleine waanwijze freuletje" duidelijk te kennen geven, dat zij te veel geworden was. Prinses Sylvia moest zelfs gezegd hebben: „De vriendin van zoo'n zwendelaar hoort niet in ons midden, kinderen, die krijgt haar congé!" —en daardoor was het teeken gegeven tot een algemeene demonstratie tegen freule Von Wetter. Slechts prins Detleff toonde zich koppig en koos partij voor het jonge meisje, reed een paar malen daags langs haar venster en verklaarde, dat hij en zijn vrienden wel zorgen zouden dat de blauwoogige schoone de koningin van al de volgende bals zou zijn. Daarover ontstonden heftige debatten. Ongelukkig werd echter aan geen der partijen gelegenheid gegeven freule Von Wetter haar meening tetoonen want Ganzen-Lize had zich sedert de ziekte van den minister geheel teruggetrokken en geen der feesten meer bezocht.

Slechts bij gelegenheid der fancy-fair, waarop Josephine met freule Von Sacken kant en borduursel verkocht, was het opmerkelijk geweest, hoe de meeste familiën, die aan het hof verkeerden, het goede meisje met afgewend hoofd waren voorbijgegaan, zonder van haar noch van haar uitgestalde waren notitie te nemen, — totdat eindelijk prins Detleff kwam en als met een tooverslag alles veranderde.

De eenige inkoop, dien hij deed, bestond uit Josephines kanten! „Wat stelt hij zich bespottelijk aan," knorde Sylvia, toen zij zag, hoe haar broeder zich bezighield met GanzenLize Nadat Detleff het teeken gegeven had, haasten zich zijne vrienden zijn voorbeeld te volgen en weldra wemelde het van koopers om Josephine; ongehoorde prijzen werden betaald en binnen een paar minuten was alles uitverkocht, tot groote ergernis der meeste aanwezigen, en niet het minst van gravin Aosta, wie het wekenlang hoofdpijn bezorgde.

Von Reuenstein bevond zich in een uiterst moeilijke positie en wist met den besten wil niet hoe er tusschendoor te zeilen.

Sluiten