Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Best! Hare Hoogheid zal zich niet ondankbaar toonen.— Maar vertel mij eens: hoe gaat het eigenlijk met je? Je ziet er zoo goed uit, dat ik bijna vergeten had er naar te vragen ?"

Ondertusschen had Pirat een gueridon omvergetrokken. Ilse floot hem, gaf hem eenige tikken met haar karwats en nam spoedig daarop afscheid. Toen Ange Von Lattdorf na eenige weken afreisde, verzuimde Von Reuenstein niet aan het station te komen en haar een bouquet rozen te overhandigen voor freule Von Wetter. Hij had daartoe verlof gevraagd aan den hertog en prins Detleff, welke hij op hun morgenwandeling vergezelde; beide heeren lieten hem vriendelijk lachend gaan.

„Hij is de eenige van allen, die zich steeds gelijk blijtt. zei' Detleff, terwijl hij den zich voortspoedende!! jonker nazag. „Ik heb gemerkt, beste Frans, dat het knoopsgat van den armen kerel er nog verduiveld kaal uitziet."

„Dat kan verholpen worden!" lachte den hertog goed geluimd.

Sluiten