Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Romeinschen Caesar; en als ik zoo iets Seging, zou ik geen brieven met verontschuldigingen aan den senaat schriiven Toch doel Nero dat. Nero wil den schijn bewaren, omdat hij een lafaard is. Tiberius was wel geen lafaard en toch rechtvaardigde hij ieder zijner daden. Waarom dit alles? Welk eene zeldzam'i, onvrijwillige onderwerping van de ondeugd aan de deugd! En weet ge wat mij daarbij 't meeste opvalt? De omstandigheid, dat dit geschiedt, omdat overtreding leelijk en deugd schoon is.

i »BÜPe,vol8 wn aesthetisch mensch deugdzaam. Dus ben ik deugdzaam Hoor nu verder. Ik nam Lygia van Aulus weg om haar u te geven. Goed. Lysippus zou eene wondervolle groep va:i u gemaakt hebben. Gij zijt beiden schoon; büse\olg is mijne handelwijze schoon, en omdat zij schoon is kan zij niet slecht zijn. Vinicius, voor je zit de deugd, belichaamd in Cajus PetroniusIM

•Maar Vinicius interesseerde al dat praten over deugd weinig en zei: 6

„Morgen zal ik Lygia zien en haar dan dagelijks, altijd, tot den dood toe, bij mij in mijn huis hebben en met haar gelukkig zijn

„Ja gij zult Lygia hebben, terwijl ik mij Aulus op Jen hals üaal. Hij zal de wraak van alle goden der onderwereld over mij inrcepen. Als de kerel ten minste van te voren maar les in het declameeren wilde nemen! Maar hij zal tegen me uitvaren als mijn vroegere deurwachter tegen mijne cliënten, daarvoor stop ik hem in de gevangenis."

„Aulus was bij mij. Ik beloofde hem bericht van Lveia te zullen zenden." '

„Schrijf hem, dat Caesar's wil wet is en dat je oerste zoon den naam Aulus zal dragen. De oude man moet toch één roost hebben. Ik zal Roodbaard verzoeken hem morgen op

zien tG nC°dlgen Daar zal hiJ u in de eetzaal naast Lygia

„Doe dat niet. Ik heb medelijden met die lieden, vooral met Pomponia."

Daarop ging Vinicius zitten om de regels te schrijven die \ulus zijne laatste hoop ontnamen.

Sluiten