Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK L.

Duizenden handen werkten dag en nacht aan het nieuw le bouwen amphitheater. Men verhaalde wonderen van de pilaren, die het steunden en die met barnsteen, ivoor, paarltnoer en schildpad waren ingelegd. Onder de zitplaatsen door zou in buizen ijskoud water stroomen, die de hitte zouden temperen. Een groot purperen kleed zou bescherming bieder tegen de zonnestralen. Overal werden er vazen geplaatst lot het branden van welriekende kruiden en boven de banken waren toestellen aangebracht, om de toeschouwers met saffraan- en verbenawater te besprenkelen. De beroemdste bouwmeesters spanden al hunne krachten in om een kunstwerk daar te stellen, dat zonder wederga zou zijn en groot genoeg moest wezen voor het ongelooflijk aantal nieuwsgierigen, dat zou opkomen om de spelen te zien.

Vroeg in den morgen van den dag, waarop de ludus matatinus een aanvang zoude nemen, verdrong zich reeds een onafzienbare menigte voor den ingang van het amphitheater en luisterde verrukt naar het gebrul der leeuwen en het schorre gehuil van de panters en honden. Sedert twee dagen waren de beesten niet meer gevoerd en om hun honger en woede nog te vermeerderen, hield men ze voor de traliën van hun hok bloedige stukken vleesch voor. Het gehuil was dikwijls zóó oorverdoovend, dat de menigte, voor het circus verzameld, zichzelf niet meer verstond en de minder gevoelloozen van schrik verbleekten.

Bij 't aanbreken van den dag weerklonken er uit de circus gevangenis luide hymnen, op rustigen toon gezongen. Het volk luisterde vol verbazing toe en riep uit: ,.De Christenen' De Christenen 1"

Inderdaad waren den nacht te voren verscheidene afdeelingen Christenen in het amphitheater gebracht, echter niet, zooals aanvankelijk het plan was, uit ééne gevangenis, maar uit elke gevangenis cenige. Men wist, dat de spelen weken en maanden zouden duren en toch twijfelde men of men wel in één dag met 't voor dien dag bestemde aantal Christenen klaar zou komen. De beesten zouden eindelijk verzadigd raken en niet voor den nacht in staat zijn al die slachtoffers te verscheuren. Anderen meenden, dat een te groot aantal slachtoffers de opmerk/aamheid verdoelen en zoo het genot van het geheel schaden zou.

Sluiten