Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ange voorbereidingen waren noodig geweest, in het vaderland zoowel als in Indië, voordat de Expeditie tot onderzoek der fauna en flora der verschillende

zeeën en diepe bekkens van den Indischen Archipel gereed was om te vertrekken; maar eindelijk was alles in orde en den 7<len Maart

1899 stoomde H. M. Siboga 's morgens vroeg de haven van Soerabaja uit. Op de reede ontving zij bezoek van de H.H. officieren VREDENBERG en BRAAMS, die namens den Commandant en den État-major van het wachtschip der SibogaExpeditie goede reis kwamen wenschen en mij een prachtige bloemenmand overreikten. Een telegram, dat van Soerabaja nagezonden was, bracht een onzer officieren nog op het laatste oogenblik de gelukkige tijding van de geboorte van een zoon, die op ons aller verzoek den naam van SlHOGUS ontving en daar stoomde de Siboga weg onder het lossen van saluutschoten en het paradeeren der bemanning van het wachtschip.

De Siboga is een twee-schroef's kanonneerboot der Kon. Ned. Marine en was voorden Indischen dienst bestemd. Haar

1

Sluiten