Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slagen der korringen bijgedragen; hij werd geassisteerd door de heeren Noest en Cojïrad, en daar alle drie de heeren muzikaal waren en verschillende instrumenten bespeelden, klonken s avonds dikwijls vroolijke tonen voor op het schip. Drie korporaal-stokers Verhey, Lover en Gorter en een korporaal-hofmeester nleuwenhuyzen waren de eenig Luropeesche onderofficieren; de geheele overige bemanning, 48 man sterk, bestond uit inlanders. Hun hoofd was de mandoer Atoer, een pootige, handige, lange kerel, wiens grootste genot het was om 's avonds comedie te spelen. Hij stelde dan altijd een prins voor met wien de anderen gesprekken kwamen houden, en als zij den prins niet genoeg eer bewezen, viel deze uit de rol en schold hen uit voor babi en sapi: varken en koe! De mandoer had nog andere eigenaardigheden: hij stond oogluikend den Javanen toe beneden in hun verblijf te dobbelen maar zette een beker klaar bij de dobbelaars; van zijn werk keek hij dan telkens op of en wat de dobbelaars in den beker gooiden! Dat dobbelen is grooter vloek voor den Javaan dan opium schuiven, want aan dobbelen zijn allen verslaafd. Was er betaaldag dan hoorde men 's avonds overal geld rinkinkelen en dat duurde tot alles verdobbeld en in enkele handen overgegaan was.

Samioen was de man van het stoomspil; dat arme spil, dat nog zoo veel onder het korren en dreggen zou te verduren hebben! Als het spil diaaide zat Samioen met gekruiste beenen, met een potje olie en een emmer vol zeepsop vóór zich, bij het spil en bevochtigde door middel van een grooten kwast beurtelings de verschillende deelen met deze vloeistoffen.

Iedereen mocht SAMIOEN gaarne lijden. Vroeg de commandant hem „Samioen, hoe oud ben je?" dan wist s.vmioex dit nooit. TvDEMAN vermoedde, dat samioen eigenlijk al te oud was voor den dienst en zich daarom maar zoo dom hield. Hij was reeds al zijn tanden kwijt en de matrozen zeiden daarom: „SAMIOEN heeft een mond als een spaarpotje". Kinderlijk vroolijk had de oude man pret in alles en zijn „ Laaien

Sluiten