Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekkens van den Archipel. Sir JOH^^IuRRA^ liad ronduit gezegd, dat het verkeerd was sa|eweesr/;i(!l$£ de Challenger zich te uitsluitend had bezig geioudetj* met nê't onderzoek der grootste diepten, waardoor diej\en vanfysÈ^M. en minder, te zeer verwaarloosd waren geworden;?Tﻫ^onzè'têi-4g^Ojfnst ontving Weber een brief van Prof. A. AGASSlzTTtoflJaekeri&in Amerikaanschen diepzee-onderzoeker, waarin dezesfckt^ef hoe hij op zeer groote diepten in den pacifischen Oceaan altijd heel weinig dieren gevonden had. Hij eindigde zijn brief met de woorden: „I am not happy to have been the man to find that out".

Al werkende bewezen de resultaten hoe juist het vermoeden van weber was geweest betreffende den rijkdom der geringere diepten, voorts hoeveel de riffen opleverden en hoe groot hunne individueele verscheidenheid was. Daarom werd veel meer in betrekkelijk geringe, dan in zeer groote diepte gedregd en van elke gelegenheid, die zich aanbood om riffen te onderzoeken, gretig gebruik gemaakt.

De Alas-straat instoomende liet de Siboga het anker vallen in de Pidjot-baai aan de oostzijde van Lombok en hoewel pas kort geleden zoo hevig gevochten was tusschen de Nederlandsche troepen en de inboorlingen, kwamen hier, evenals te Laboean Tring de bevolking in talrijke prauwtjes naar het schip en omgaven weber, versluys en huysmans zeer vriendschappelijk bij hun tochten op het rif en op het land.

Vóór ons vertrek was te Soerabaja op gemeenschappelijke kosten voor onze Javaansche matrozen een wajang met gamelang aangeschaft en menigmaal, als wij ten anker lagen, gaven de matrozen eene voorstelling met muziek. Zoo ook hier in de Pidjot-baai, en nauwelijks weerklonk het geluid van den gamelang of de bevolking: mannen, vrouwen en kinderen kwamen in prauwen en prauwtjes naar de Siboga toe gepagaaid om den wajang te zien. In het vooronder — dat electrisch verlicht was — leidde een onzer koks de voorstelling, liet de poppen spreken of zong de aandoenlijke passages, die hij 's mid-

Sluiten