Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweeden tros van 4000 M. lengte en van 18 m.m. middenlijn. Deze tros of kabel was beneden in het vooronder op de kabeltrommel gewonden, vanwaar hij op het dek en langs een paar blokken met stoppers op het stoomspil liep. Dit stoomspil moest tevens de snelheid regelen, waarmede de kabel uitliep, maar het was wat zwak voor dit zware werk en zou ons nog menig koopje bezorgen. Van het spil werd de tros verder langs verscheidene blokken naar boven naar den laadboom geleid, om van daar met het net in zee te worden gelaten. Op dit traject van het spil naar den laadboom was een dynamometer en een slagenteller aangebracht. De dynamometer wees de spanning aan, die op het net en den kabel werkte, de slagenteller gaf de snelheid aan, waarmee de kabel uitliep of ingewonden werd. Bovendien was de staaltros met een accumulator verbonden van zware stalen spiralen, die mogelijke schokken moesten verminderen o. a. ook als de Siboga erg slingerde.

Het uitloopen van het net mocht vooral niet te snel geschieden, want liep de kabel te vlug uit, naar verhouding, dat het net zakte, dan kinkte de kabel en liepen wij alle kans, dat het net onklaar raakte en niet of gekanteld den bodem bereikte of dat de Staaltros brak.

Men brengt altijd een derde meer kabel buiten boord, dan de gepeilde diepte is, om zeker te zijn, dat het net den bodem bereikt, en of dit werkelijk het geval is ... ja, dat voelt een ervaren diepzeevisscher aan de trillingen van den kabel. Commandant TYDEMAN stond bij diepzee dreggingen gewoonlijk buitenboord op de aan stuurboordszijde hangende sloep en hield den eveneens langs stuurboordszijde trekkenden kabel in de hand. Hij voelde dan of het net over den bodem sleepte of niet; voortdurend stoomde intusschen de Siboga langzaam door; het aangeven van de richting waarin dit geschieden moest, vereischte groote zeemanschap, want de tros of loodlijn mocht niet onder het schip komen.

De officieren hadden alle drie hard werk zoolang er gekord of gedregd werd en de wetenschappelijke staf was al

Sluiten