Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam de kor boven met een rijken buit aan diepzee-dieren.

Dat was altijd een oogenblik van ongeloofelijke spanning als het net bovenkwam. Zat ik achter te werken, dan kwam de baboe mij waarschuwen: „Njonja, poekat datang" (Mevrouw, het net komt boven). De Javaansche bemanning hing over de verschansing, LoYER bracht uit eigen initiatief al flesschen

Het binnenhalen van de kor.

en bakken boven, de wetenschappelijke staf stond op den boeg, de machinisten en stokers keken van den valreep. Daar kwam het net uit het water en lag, vaak na veel getob en inspanning, op het dek van het voorschip met zijn veelkleurigen inhoud: roode krabben en garnalen van honderderlei vorm met purperen oogen, roode, paarsche, grijze, bruine zee-komkommers (Holothuriën), visschen van allerlei gedaanten, lang en slank of breed als onze roggen,

Sluiten