Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land roeiden om langs het strand dieren en planten te zoeken. En meteen nam WEBER de gelegenheid waar om de sero's (dat zijn inlandsche, van bamboe gemaakt en in zee gebouwde vischfuiken) der visschers na te zien, en die visschen te koopen voor de collectie, welke hem belangrijk toeschenen.

Als posthouder van Bima fungeerde de Heer BRUGMAN, broeder van den „Resident ter beschikking" van den Gouverneur van Celebes en onderhoorigheden. Met den Resident hadden wij in 1888 een reis dwars door het zuidelijk gedeelte van Celebes gemaakt, terwijl zijn broeder de posthouder de Heeren SARASIN, de bekende Zwitsersche reizigers, die zoo heel veel tot de kennis van Celebes hebben bijgedragen, vergezelde op hun reis door Celebes, van Palopo aan de golf van Boni tot aan de golf van Tomini. Hij heeft hen thans ook weder begeleid op hun laatsten tocht van de Palos-baai dwars door MiddenCelebes naar Palopo, van waar de reizigers eerst voor korten tijd zijn teruggekeerd. Wij moesten een gouden horloge bewonderen, dat de Heeren SARASIN den posthouder aangeboden hadden, die aangenaam vertelde van zijne reisavonturen.

Te Bima bezochten wij ook de benteng, waar een sergeant het commando voerde over dertien man, en zich aan ons voorstelde als de militaire commandant van het fort te Bima. In de eenzaamheid had de stakkert een aanval van grootheidswaan gekregen. Hij ontvangt ons voornaam, toont zijn fort en wil zijn troepen de alarmstelling laten innemen en op een facie concentreeren en „daar wij hier geen hoornblazer hebben, fluit ik zelf maar". Sergeant fluit, geen soldaat verroert zich. „Toewan", zegt sergeant's adjudant bescheiden, rdoewa kali ini tanda". (U moet tweemaal fluiten voor dat signaal). Sergeant fluit tweemaal en nu stormen de soldaten aan. Brrr! 't is wel om bang van te worden voor den Sultan van Bima, wiens paleis wij nu gaan zien: drie inlandsche huizen met trap en voorgalerij. Een pagar van bamboe omgeeft het paleis en het daarvoor uitgestrekte grasveld, waarop zulke roestige kanonnen liggen, dat het schieten

Sluiten