Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juist weer iets waar onze commandant pleizier in had om door deze slecht befaamde straat te stoomen, die op enkele plaatsen niet breeder is dan de Rijn voor Keulen, en waardoor een hevige stroom loopt. Ue Siboga stoomde onder zijn leiding statig en zeker die straat door, soms vlak langs de steile bergen, zoodat wij meenden de rotsen te kunnen aanraken en dan weer in het midden van het vaarwater. Bij een klein eiland midden in de straat vormde de stroom draaikolken en trilde de Siboga onder den druk van het water. Aan één man is in zulke oogenblikken het geheele schip toevertrouwd en als hij ons zoo kalm en rustig door allerlei gevaren heenstuurt, laat zich ook de ingenomenheid der bemanning met hun chef best begrijpen. De hofmeester gaf zijn gevoelen lucht door te zeggen: „Nou, Mevrouw, wat zegt u, onze commandant is ook niet voor een kleintje vervaard . Langs de oevers van straat Molo zagen wij voor het eerst op deze reis den lontarpalm, die in het oostelijk gedeelte van den Archipel den cocospalm vervangt. Aan weerszijden lagen veel velden, en de toppen der bergen waren met dicht bosch bedekt. Dien avond kwamen wij ten anker in de Madoera-baai, zoo genaamd naar het schip, dat die baai opgenomen heeft, den volgenden avond in de Mangrovebaai: beide miniatuurbaaien, juist groot genoeg om een schip van de afmeting der Siboga op te nemen.

Zoo stoomden wij, al dreggende de Savoe-zee in. De gedachte, die WEBER bij ons bezoek aan die zee — gelegen tusschen Mores, Soemba, Savoe en Timor — leidde, was de volgende. De Banda Zee behoort tot een der diepste bekkens der aarde, maar niettegenstaande hare diepte, is de temperatuur van haar bodemwater niet lager dan 30 C. In degroote Oceanen daarentegen daalt de temperatuur van het bodemwater lager, op 4500 M. diepte tot ± i° C. en bij 5500 M. tot ± 0.90 C. Op 1600 M. diepte heeft het water in de tropische Oceanen eene temperatuur van 30 C. Het lag dus voor de hand om aan te nemen, dat de Banda Zee door onderzeesche bergruggen

Sluiten